02 okt 2017 12:16

Oprichting van een cel Gelijke Kansen bij de FOD Justitie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir een ontwerp van koninklijk besluit goed dat als doel heeft een cel Gelijke Kansen op te richten bij de FOD Justitie.

Overeenkomstig het regeerakkoord richt het ontwerp van koninklijk besluit binnen de federale administratie een cel Gelijke Kansen op. Die cel komt er binnen de FOD Justitie, bij het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden en dit wegens zijn rol op het vlak van mensenrechten, in het bijzonder wat betreft het voorbereiden en beheren van de wetgeving, deelname aan internationale onderhandelingen, rapportage, adviesverlening en opvolging van alle vraagstukken met betrekking tot de rechten van de mens. De cel wordt op 1 januari 2018 definitief toegewezen aan de FOD Justitie. 

Het ontwerp wordt voorgelegd aan de syndicale onderhandeling en wordt vervolgens voor advies overgemaakt aan de Raad van State.