25 apr 2003 17:00

Oprichting van een Centrum voor de Vrede in Kigali

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, kende de Ministerraad een subsidie toe voor de oprichting van een "Centrum voor de Vrede" in Kigali (Rwanda).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, kende de Ministerraad een subsidie toe voor de oprichting van een "Centrum voor de Vrede" in Kigali (Rwanda).

Voor de oprichting van dit Centrum voor de Vrede werd een bedrag van 75.000 euro vrijgemaakt op de begroting van Buitenlandse Zaken. Het Centrum heeft tot doel de versterking van de rechtstaat en de verzoening in Rwanda. De activiteiten van het Centrum zullen gevoerd worden samen met Rwandese scholen om er zoveel mogelijk kinderen van verschillende middens en buurten van Kigali bij te betrekken. Bovendien zouden verschillende activiteiten bedoeld zijn voor het grote publiek, adolescenten of jonge volwassenen uit de minder begunstigde middens inbegrepen.