25 jul 1997 17:00

Oprichting van een Federale Raad voor griffiers en secretarissen