30 mrt 2004 19:00

Oprichting van een informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en de heer Patrick Dewael, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad het koninklijk besluit goed voor de oprichting van een Informatie- en Analysecentrum Mensensmokkel en Mensenhandel (IAMM).

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en de heer Patrick Dewael, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad het koninklijk besluit goed voor de oprichting van een Informatie- en Analysecentrum Mensensmokkel en Mensenhandel (IAMM).

Het IAMM is een geïnformatiseerd informatienetwerk, bestaande uit anonieme gegevens die afkomstig zijn van de verschillende partners. Het zal dus gaan om een website waar elke partner (zoals het Centrum voor Gelijkheid van Kansen, Childfocus, verschillende FOD's, het College van Procureurs-Generaal, het Federaal Parket) via een beveiligde extranetverbinding mee is verbonden. Deze verbinding zal alle partners toelaten om, enerzijds, rechtstreeks de relevante informatie waarover ze beschikken op de site te plaatsen en, anderzijds, om toegang te hebben tot alle gegevens die op de site staan. Naast het verzamelen, centraliseren en uitwisselen van gegevens biedt het IAMM nog een meerwaarde: die gegevens zullen het namelijk mogelijk maken om strategische analyses uit te voeren, waarmee, onder meer, dergelijke criminele fenomenen kunnen worden geanticipeerd. Vertrekkend van deze strategische analyses kan elke partner de politieke, strategische en/of operationele acties voeren die noodzakelijk zijn. Kortom, de oprichting van dit instrument beantwoordt aan de eis van een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak om de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel tot een goed einde te brengen.