26 jan 2024 17:09

Oprichting van een publieke entiteit voor de energetische renovatie van overheidsgebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem akkoord met de oprichting van publieke entiteiten voor het uitvoeren en beheren van het DRFM-programma van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (SFPIM), in samenwerking met de Regie der Gebouwen en het Ministerie van Defensie, voor de energetische renovatie van overheidsgebouwen.

De openbare gebouwen zullen in een versneld tempo worden gefinancierd en gerenoveerd dankzij publieke en private financiering. Dit zal gebeuren via een DRFM-structuur (Design, Renovate, Finance and Maintain) met energieprestatiecontracten (EPC) en publiek-private partnerschappen inzake energie (PPPE).

Er wordt een publieke entiteit opgericht om het DRFM-programma uit te voeren en te beheren: de PubCo zal een publiekrechtelijke persoon zijn die door SFPIM wordt opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap, met alle bevoegdheden die nodig zijn om het DRFM-programma op te zetten en te beheren. De PubCo is een institutionele eenheid die deel uitmaakt van de overheid.

Naast PubCo wordt ook een operationeel contractbedrijf opgericht om DRFM-diensten te verlenen aan de begunstigde entiteiten (OpCo), evenals een publiek-private entiteit die wordt opgericht om de fondsen te werven die nodig zijn om het DRFM-programma te financieren (FinCo).

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een exclusief recht toekent aan de PubCo om namens de begunstigde entiteiten overheidsopdrachten te gunnen om het DRFM-programma te realiseren.