30 aug 2002 17:00

Oprichting van een voorlopige cel bij het FAVV

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Volksgezondheid, Consumentenzaken en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat een voorlopige cel opricht bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Volksgezondheid, Consumentenzaken en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat een voorlopige cel opricht bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Door de oprichting van deze voorlopige cel wordt voorzien in een onthaalstructuur die de getransfereerde personeelsleden de gepaste onthaalstructuur biedt. Gedurende de passage via deze voorlopige cel behouden de personeelsleden hun huidige statutaire en pecuniaire voorwaarden. Om de definitieve overgang van de ganse personeelsgroep, voorzien voor oktober eerstkomend, vlot te laten verlopen wordt het advies van de Raad van State gevraagd binnen een termijn van drie dagen. (*) Dit ontwerp werd reeds een eerste maal in Ministerraad besproken op 19 juli 2002 en met de overheidsvakbonden onderhandeld op 24 juli 2002 in het Comité B.