27 jan 2023 16:30

Oprichting van het centraal fietsregister

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van samenwerkingsakkoord met de gewesten goed, met het oog op de oprichting van het centraal fietsregister.

Het dossier is een essentieel element in de strijd tegen fietsdiefstal. Jaarlijks registreert de Federale Politie gemiddeld 25 000 tot 30 000 fietsdiefstallen. Tot voor kort was het graveren van fietsen met het rijksregisternummer zowat het enige structurele middel om dit probleem tegen te gaan. In de praktijk bleek echter dat het graveren niet de nodige effecten opleverde en geen efficiënt middel is in de strijd tegen fietsdiefstal. Het is daarom belangrijk om een centraal registratiesysteem in te voeren om een nationaal consistente aanpak te garanderen.

Het register en de daaraan verbonden diensten zorgen voor een landelijk uniform fietsregistratiesysteem ter preventie van fietsdiefstal en het bevorderen van het teruggeven van gestolen fietsen aan hun eigenaar. Het model voor het register en het registratiesysteem wordt al sinds 2019 met succes toegepast in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder de naam “MyBike Brussels”. Het centraal fietsregister is een gratis en vrijwillig te gebruiken systeem voor de burger.

Concreet werkt het registratiesysteem met een scanbare sticker met een unieke code op de fiets. De gewesten zijn bevoegd voor de aanvraag tot en het bekomen van de sticker. De registratie is voor de burger toegankelijk via een website die doorverwijst naar een van de drie pagina’s van de gewesten. De gewesten staan ook in voor de helpdeskfunctie om de toegankelijkheid te verhogen. De gegevens die de gewesten ontvangen naar aanleiding van de registratie van een fiets zullen terechtkomen in het door de federale overheid opgerichte centraal fietsregister. Dit register wordt beheerd door de FOD Mobiliteit en Vervoer. Elke fiets die in het centraal fietsregister wordt geregistreerd, zal een bepaalde status krijgen (niet gestolen, gestolen geacht of gestolen). De essentie van het MyBike-registratiesysteem is dat iedereen de staat van een geregistreerde fiets zal kunnen controleren door het scannen van de unieke code die op de sticker staat, bijvoorbeeld bij de aankoop van een tweedehandsfiets.

De ministerraad keurt voorts ook het voorontwerp van wet houdende instemming met dit samenwerkingsakkoord goed. Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst en het voorontwerp van wet worden ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Vervolgens wordt het dossier voorgelegd aan het Overlegcomité en wordt het voorontwerp voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waalse Gewest, het Vlaamse gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van het centraal fietsregister