25 apr 2014 18:27

Oprichting van het Centrum voor cybersecurity België - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing het ontwerp van koninklijk besluit goed voor de oprichting van het Centrum voor cybersecurity België onder het gezag van de eerste minister in uitvoering van de Belgische strategie inzake cybersecurity. Het ontwerp werd voorgelegd voor overleg met de vakbonden en wordt nu aan de Raad van State doorgestuurd.

Het Centrum voor cybersecurity België (CCB) wordt opgericht bij de FOD Kanselarij van de eerste minister die zorgt voor de administratieve en logistieke ondersteuning van het centrum. Het CCB heeft als nationale autoriteit de volgende beleidsmatige, methodologische en coördinerende opdrachten:
• toezien en opvolging van de cyberveiligheid, met inbegrip van het crisisbeheer bij cyberincidenten
• overlegplatform bieden voor alle betrokken partners, zowel van de overheid als private en wetenschappelijke wereld en het sensibiliseren van gebruikers van informatiesystemen
• coördineren van de aanwezigheid van ons land op internationale fora en van het formuleren en opvolgen van het Belgisch standpunt ter zake
• uitwerken en toezien op de uitvoering van de standaarden, veiligheidsnormen en richtlijnen voor de informatiesystemen van de overheid.

Het CCB zal bestaan uit een tiental medewerkers geleid door een directeur en een adjunct-directeur onder het gezag van de eerste minister.

Het ontwerp is voorgelegd voor syndicale onderhandelingen en voor advies van de Raad van State.