13 jul 2018 16:03

Oprichting van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO Denis Ducarme een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de beroepen van accountant en belastingadviseur. 

Het voorontwerp beoogt regels inzake de toegang tot en de uitoefening van de activiteit van accountant en van belastingadviseur te voorzien en de fusie van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB) en van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en fiscalisten (BIBF) te regelen. Het nieuwe instituut neemt de rechten en plichten van de twee fusionerende instituten over. Het zal 'het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants' (IBA) heten.

De fusie van de twee instituten zal toelaten om het werk te vereenvoudigen en de procedures en de interne werking van het nieuwe Instituut te herdenken. Na analyse van die procedures werd bijvoorbeeld beslist enerzijds het principe van een jaarlijkse algemene vergadering zoals het IAB die vandaag kent, te behouden en anderzijds om de tuchtprocedure zoals het BIBF die vandaag kent, te behouden (creatie van de functie van rechtskundig assessor).  De twee bestaande instituten samenbrengen onder dezelfde vlag zal ook toelaten om beter tegemoet te komen aan de legitieme vraag inzake de verdediging van het algemeen belang alsook inzake de verbetering van de kwaliteit van de prestaties, zonder evenwel de vorming van de toekomstige beroepsbeoefenaars te vergeten. Samen kunnen zij hun krachten bundelen om een antwoord te bieden op de legitieme verwachtingen van ondernemers en particulieren. 

Concreet levert het voorontwerp van wet het volgende op:

  • het creëert de hoedanigheden en titels van gecertificeerd accountant en van gecertificeerd belastingadviseur en van accountant en fiscaal accountant 
  • het verzekert een unieke vorming voor alle personen die hun stage bij het nieuwe instituut zullen starten na de inwerkingtreding van de wet 
  • het organiseert de overgang van het beroep van accountant (-fiscalist) naar de beroepen van gecertifieerd accountant of van gecertificeerd belastingadviseur 
  • het creëert een openbaar register 
  • het organiseert een kwaliteitstoetsing
  • het organiseert de fusie van de twee instituten 

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.