20 mrt 2014 17:57

Oproepingsbrief voor kiezers uit kieskanton Sint-Genesius-Rode

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet het ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bijzondere kiesbrieven voor de kiezers van het kieskanton Sint-Genesius-Rode vastlegt.

Naar aanelding van de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde beschikken de kiezers uit de zes gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode over de mogelijkheid om bij de Europese verkiezingen een stem uit te brengen voor het Nederlandse of het Franse kiescollege. Voor de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers kunnen ze stemmen voor een kandidatenlijst in de kieskring Vlaams-Brabant, of voor een kandidatenlijst in de kieskring Brussel-Hoofdstad.

Het ontwerp bepaalt de bijzondere kiesbrieven die nadrukkelijk deze keuzemogelijkheden vermelden. 

ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief die gericht moet worden aan de kiezers die ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van het Vlaams Parlement