16 okt 2002 17:00

Opruimingsoperatie in de Baltische Zee

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de deelname van een Belgische mijnenjager aan de opruiming van explosieven in de Baltische Zee.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de deelname van een Belgische mijnenjager aan de opruiming van explosieven in de Baltische Zee.

De zending bestaat uit de opruiming van een zone met explosieven uit de eerste en tweede wereldoorlog en uit het verzamelen van gegevens over de lokale maritieme omgeving. De oefening, Open Spirit 2002 genaamd, zal plaatsvinden van 18 tot 26 oktober 2002, in de baai van Riga, in Letland. De Belgische mijnenjager Lobelia zal deelnemen aan deze opruimingsoperatie in het permanent NAVO-eskader. Bij deze operatie zijn 46 militairen betrokken. De kostprijs van de operatie bedraagt 57.698 euro.