20 mrt 1998 16:00

Opruststelling van de militairen beneden de rang van officier