19 apr 2024 20:19

Opsporing van baarmoederhalskanker via HPV-test

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het remgeld in het kader van de test op het humaan papillomavirus (HPV) als primaire screeningstest voor de opsporing van baarmoederhalskanker.

Vrouwen tussen 30 en 64 jaar die verzekerd zijn, zullen om de vijf jaar een primaire HPV-screening kunnen ondergaan. Als de test positief is, wordt een cytologisch onderzoek uitgevoerd met al dan niet een bijkomend colposcopisch onderzoek.

 In het kader van deze primaire screening wordt ernaar gestreefd de remgelden te beperken om de drempel tot deelname zo laag mogelijk te houden. Er is remgeld verschuldigd voor de raadpleging bij de gynaecoloog of de huisarts. Er is geen persoonlijk aandeel voor de afname van het uitstrijkpreparaat noch voor de primaire cytologie-/HPV-test. Ook voor de reflextesten, uitgevoerd na een positieve primaire screening, zal er geen persoonlijk aandeel verschuldigd zijn.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994