12 mei 2017 18:17

Optimalisatie van de federale overheid: verwerving van een gebouw voor de hergroepering van de administraties belast met gezondheid

De ministerraad verleent op voorstel van minister van Sociale Zaken en Gezondheid Maggie De Block zijn goedkeuring voor de verwerving van het Galilee-gebouw, via een koop- of huuroptie, door het RIZIV.

In het kader van het optimaliseringsproject van de federale overheid (Redesign), goedgekeurd door de ministerraad op 3 juli 2015, wordt voorgesteld om op het vlak van traject 5 een herlocalisatie uit te voeren van administraties belast met gezondheid en gezondheidszorg. Dankzij de herlocalisatie zullen de drie betrokken diensten (RIZIV, FOD Volksgezondheid en FAGG) in de mogelijkheid verkeren om samen te werken op strategisch én op operationeel vlak. Daarnaast zullen zij ook ondersteunende diensten, zoals ICT, logistiek, vertaling, enz. gemeenschappelijk kunnen organiseren.

Het Galilee-gebouw, eigendom van Belfius Insurances, zal worden verworven om de drie administraties in onder te brengen.