28 nov 2013 17:18

Optimalisatie van de politiediensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet twee ontwerpen van wet goed die de hervorming van de politie verder uitvoeren.

Zie persbericht als bijlage.

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en houdende optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse