02 okt 2017 12:16

Optimalisering van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat de steun moet optimaliseren aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden. De ministerraad keurt in dat kader ook twee ontwerpen van samenwerkingsakkoord goed die op dat vlak wijzigingen aanbrengen.

Het voorontwerp wijzigt de maatregel ‘ontwrichte zones’, die is opgenomen in de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
De wijzigingen aan de maatregel 'ontwrichte zones' zijn de volgende: 

  • ontslagen ten gevolge van een faillissement worden voortaan ook meegeteld
  • de gewesten zullen tot 8 steunzones kunnen afbakenen (voordien 4)
  • de straal van de toekomstige zones wordt vanaf 2018 25 km (voordien 40 km) 
  • werkgevers krijgen meer flexibiliteit met betrekking tot het tijdstip van indienen van het formulier 
  • het wordt mogelijk om de investering te laten verrichten door een andere vennootschap van de groep dan de vennootschap die de nieuwe arbeidsplaatsen creëert 

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Voorontwerp van wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden 

Ontwerp van samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 17 november 2015 tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance

Ontwerp van samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 3 april 2015 tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance