09 jul 2004 17:00

Optisch materieel

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad ingestemd met het uitschrijven van een overheidsopdracht inzake een meerjarige open overeenkomst van onbepaalde duur voor de aankoop van wisselstukken, omruiling en technische steun voor optisch materieel van de firma OIP.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad ingestemd met het uitschrijven van een overheidsopdracht inzake een meerjarige open overeenkomst van onbepaalde duur voor de aankoop van wisselstukken, omruiling en technische steun voor optisch materieel van de firma OIP.

Het betreft nachtzichtapparatuur dat vooral wordt gebruikt bij bewakingsopdrachten en het besturen van voertuigen. Het wordt ook intensief gebruikt bij humanitaire operaties.