02 apr 2004 17:00

Opvang van ouderen in het gezin

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad het voorontwerp van wet goedgekeurd, teneinde de opvang van ouderen in het gezin te bevorderen.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad het voorontwerp van wet goedgekeurd, teneinde de opvang van ouderen in het gezin te bevorderen.

Wanneer het gezin een bejaarde (ascendenten of zijverwanten tot en met de tweede graad) van 65 jaar of ouder opneemt, wordt die bejaarde als persoon ten laste aangemerkt en wordt voor die persoon de belastingvrije som opgetrokken tot 1740 ? (voor het aanslagjaar 2005 bedraagt dat reeds 2400 ? geïndexeerd). Om het netto-bedrag van de bestaansmiddelen van die bejaarde ten laste vast te stellen, moet geen rekening worden gehouden met de eerste 14.500? (niet-geïndexeerd) pensioeninkomsten.