20 jul 2005 17:00

Opvolging internationale verbintenissen duurzame ontwikkeling

Op voorstel van mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, en de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, nam de Ministerraad kennis van een plan van aanpak om de internationale verbintenissen met betrekking tot duurzame ontwikkeling om te zetten naar de Belgische wetgeving.

Op voorstel van mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, en de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, nam de Ministerraad kennis van een plan van aanpak om de internationale verbintenissen met betrekking tot duurzame ontwikkeling om te zetten naar de Belgische wetgeving.

Het plan is een antwoord op een kritiek die het rekenhof in haar Rapport over de Coördinatie van het federaal beleid Duurzame Ontwikkeling formuleerde. De Staatssecretaris is van mening dat er nood is aan een goede opvolging van de internationale verbintenissen in het algemeen en inzake duurzame ontwikkeling in het bijzonder. Het feit dat België op de internationale fora steeds pleitbezorger is van de consequente integratie van 'duurzame ontwikkeling' op alle bestuursniveaus, versterkt dit inzicht. Inventarisatie van de internationale verbintenissen inzake duurzame ontwikkeling is het vanzelfsprekende vertrekpunt.