01 jul 2005 17:00

Opvolging van de uitgaven geneeskundige verzorging

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, nam de Ministerraad kennis van het verslag over de verbetering van de opvolging van de uitgaven geneeskundige verzorging.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, nam de Ministerraad kennis van het verslag over de verbetering van de opvolging van de uitgaven geneeskundige verzorging.

De task-force die werd opgericht om voorstellen en reglementaire aanpassingen uit te werken, maakte zijn verslag aan de Ministerraad over. Tijdens de zes vergaderingen werd aandacht besteed aan: - de betrouwbaarheid en stabiliteit van de gegevens, - het verband tussen de reële trend van de uitgaven en de boekhoudkundige trend, - de opvolging van de uitgaven, - het proces van de begrotingsdoelstelling. De Task-force zal zijn werkzaamheden in het najaar verder te zetten over de punten die nog niet werden afgerond.