27 jun 2008 13:13

Opvragen van uittreksels en eensluidend verklaarde afschriften door de administraties

Aanpassing van koninklijke en ministeriële besluiten aan het only-once principe

Aanpassing van koninklijke en ministeriële besluiten aan het only-once principe

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat diverse bepalingen wijzigt over het voorleggen van uittreksels uit het bevolkingsregister of de registers van de burgerlijke stand of het opvragen van eensluidend verklaarde afschriften. Hij heeft ook een ontwerp van ministerieel besluit goedgekeurd dat diverse bepalingen wijzigt over het voorleggen van uittreksels uit de geboorteakte. Minister van Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent van Quickenborne legde deze aan de ministerraad voor.

Beide ontwerpen passen diverse koninklijke en ministeriële besluiten aan het only-once principe aan en voorien in de afschaffing van eensluidend verklaarde afschriften van documenten. Het only-once principe betekent dat federale overheidsdiensten aan de burger geen gegevens mogen vragen die de overheid al kent (programmawet van 22 december 2003). Bovendien wordt ook de verplichting om een afschrift van de geboorteakte voor te leggen geschrapt. De identificatiegegevens op de geboorteakte zijn immers af te lezen van de elektronische identiteitskaart.