03 dec 2004 16:00

Opzetten en exploitatie van GSM-mobilofoonnetten en DCS-1800-mobilofonienetten

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende het opzetten en de exploitatie van GSM-mobilofoonnetten en het koninklijk besluit (**) betreffende het opzetten en de exploitatie van DCS-1800-mobilofonienetten.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende het opzetten en de exploitatie van GSM-mobilofoonnetten en het koninklijk besluit (**) betreffende het opzetten en de exploitatie van DCS-1800-mobilofonienetten.

In België zijn er drie operatoren die een GSM-netwerk exploiteren: Belgacom Mobile, Mobistar en Base. Naar aanleiding van het verzoek van Base om extra frequenties in de band van 900 MHz te krijgen, heeft de Raad van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) het besluit genomen van 4 juli 2003 met betrekking tot de toewijzing van radiofrequenties aan de operatoren van mobiele GSM-telefonie. Hierin besluit men Base bijkomende kanalen toe te kennen. Maar om een gelijke behandeling van de drie operatoren en eerlijke mededinging te waarborgen, worden aan Belgacom Mobile en Mobistar een equivalente hoeveelheid bijkomende kanalen toegekend. Het ontwerp past het regelgevend kader aan de beslissingen van de Raad van het BIPT aan. (*) van 7 maart 1995. (**) van 24 oktober 1997.