23 dec 2004 16:00

Oracle licenties

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, gaf de Ministerraad zijn toestemming om een overeenkomst van diensten aan te gaan volgens een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met de firma Oracle Belgium voor de omzetting, de aankoop en het onderhoud van Oracle licenties.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, gaf de Ministerraad zijn toestemming om een overeenkomst van diensten aan te gaan volgens een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met de firma Oracle Belgium voor de omzetting, de aankoop en het onderhoud van Oracle licenties.

Men gebruikt de Oracle-gegevensbank binnen het Ministerie van Landsverdediging voor gecentraliseerde toepassingen. Sinds 2002 beschikt het over datalicenties van Oracle. Door bijkomende toepassingen is er een aanzienlijke toename van het aantal gebruikers van de gecentraliseerde toepassingen. Hierdoor is het nodig bestaande licenties om te zetten naar processor licenties en bijkomende processorlicenties aan te kopen. Oracle Belgium heeft de software ontwikkeld en staat al in voor het onderhoud ervan.