29 nov 2002 17:00

Organisatie van de elektriciteitsmarkt

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed rond de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed rond de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

Naast de overdracht van de bevoegdheden van het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) heeft dit voorontwerp van wet ook tot doel bij de CREG een ombudsdienst op te richten die bevoegd is voor de geschillen tussen eindafnemers en operatoren in de betrokken sectoren. Het voorontwerp streeft naar een verscherpte controle op de begroting van de CREG. Anderzijds zal zo spoedig mogelijk een studie moeten worden gerealiseerd m.b.t. de historische contracten. Het voorontwerp werd aangepast aan de opmerkingen van de Raad van State. (*) voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.