31 jan 2014 18:39

Organisatie van de gedeconcentreerde gerechtelijke directies van de federale politie in Henegouwen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de organisatie van de gedeconcentreerde gerechtelijke directies van de federale politie voor het gerechtelijk arrondissement Henegouwen. 

De zetel en het ambtsgebied van de gedeconcentreerde gerechtelijke directies van de federale politie binnen het gerechtelijk arrondissement Henegouwen zijn die van Charleroi en Bergen. Het ontwerp vloeit voort uit de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen, die in Henegouwen twee bevoegde parketten voorziet. 

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 94 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus voor het gerechtelijk arrondissement Henegouwen