13 feb 2015 14:27

Organisatie van de Hoge Raad van Financiën

De ministerraad keurt in tweede lezing en op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de organisatie van de Hoge Raad van Financiën.

Het ontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, wijzigt het koninklijk besluit van 3 april 2006 betreffende de Hoge Raad van Financiën. Het gaat om  noodzakelijke aanpassingen met betrekking tot de werking van de raad, om zijn actiedomein beter te weerspiegelen. Er werd ook rekening gehouden met de beslissing van het begrotingsconclaaf van 2013 om een nieuwe rapportagetaak inzake fraudebestrijding toe te kennen aan de permanente afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit. Binnen de afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit van de Hoge Raad van Financiën zal een observatorium Fiscale Fraude opgericht worden.

De afdeling wordt belast met de inzameling, de centralisatie, het beheer, de overdracht en de analyse van de informatie betreffende de ondergrondse economie. De afdeling brengt jaarlijks een rapport uit in samenwerking met alle bij de fraudebestrijding betrokken actoren. Het jaarlijks rapport omvat minstens:

  • de omvang en evolutie van de informele economie in zijn geheel en opgesplitst per regio en per sector
  • de directe en indirecte opbrengst en de impact van fiscale en sociale fraudebestrijding
  • de evaluatie van het rendement van de investeringen in fraudebestrijding

Het ontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de gemeenschappen en gewesten.