10 jan 2014 15:14

Organisatie van de hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de organisatie van de hulpverleningszones van de civiele veiligheid regelen.

Het eerste ontwerp legt de minimumstructuren vast die het organogram van de hulpverleningszone moet bevatten om zijn doelstellingen te verwezenlijken. Zo zijn een aantal administratieve en operationele functies noodzakelijk.

Het tweede ontwerp legt de verdeelsleutel voor de federale basisdotatie van de hulpverleningszones en de prezones vast.

ontwerp van koninklijk besluit betreffende de minimale administratieve en operationele functies die de hulpverleningszones moeten oprichten

ontwerp van koninklijk besluit inzake vaststelling, berekening en betaling van de federale basisdotatie voor de hulpverleningszones