14 okt 2013 19:52

Organisatie van de vertegenwoordiging van zelfstandigen en kmo's

De ministerraad keurt op initiaitief van minister van Middenstand, Kmo's en Zelfstandigen Sabine Laruelle een voorontwerp van wet goed dat de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de kmo's moderniseert.

Het regelgevende kader voor de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de kmo's wordt gemoderniseerd:

  • de gegarandeerde representativiteit van de interprofessionele federaties en beroepsfederaties bij de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kmo's wordt verbeterd
  • de samenstelling van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kmo's wordt aangepast
  • de interne raadpleging en de procedures verlopen eenvoudiger

Verder zijn er belangrijke inhoudelijke wijzigingen. Zo worden:

  • de criteria waaraan de beroeps- en interprofessionele organisaties moeten voldoen, beter omschreven
  • het statuut van erkende organisatie beschermd
  • het verplichte ledenaantal voor de interprofessionele organisaties op duizend leden gebracht
  • het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad niet langer bij koninklijk besluit opgesteld

Het voorontwerp wordt aan de Raad van State voorgelegd.