02 apr 2015 17:26

Organisatie van een federale protocollaire herdenkingsplechtigheid voor de tweehonderdste verjaardag van de Slag bij Waterloo

De ministerraad gaat akkoord met de organisatie van een federale protocollaire herdenkingsplechtigheid voor de tweehonderdste verjaardag van de Slag bij Waterloo, op donderdag 18 juni 2015. 

In 2015 wordt de tweehonderdste verjaardag van deze slag gevierd. Naar aanleiding hiervan organiseert de vzw Waterloo 1815-2015 met de steun van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de Nationale Loterij, de provincie Waals-Brabant en het Waalse Gewest op 18,19, 20 en 21 juni 2015 de grootste reconstructie ooit in Europa, met meer dan 5.000 figuranten, 300 paarden en 100 kanonnen. 

Om het Belgische en federale karakter van deze herdenking in de kijker te zetten, wordt voorgesteld om op donderdag 18 juni 2015, voorafgaand aan de feestelijkheden voor het grote publiek, een federale protocollaire herdenkingsplechtigheid te organiseren aan de voet van de Leeuw van Waterloo, in aanwezigheid van leden van koninklijke families, staatshoofden en regeringsleiders die de voormalige strijders vertegenwoordigen. 

Het operationeel organisatiecomité dat belast is met de coördinatie, de organisatie en de budgettaire aspecten van de plechtigheid zal samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van:

  • de FOD Kanselarij van de Eerste Minister voor de Belgische protocollaire aspecten, de logistieke organisatie van de plechtigheid, de contacten met de pers en de coördinatie van het comité 
  • de beleidscel van de eerste minister
  • de FOD Buitenlandse Zaken voor het protocollaire beheer van de buitenlandse staatshoofden, regeringsleiders en delegaties
  • de beleidscel van de minister van Buitenlandse Zaken
  • het ministerie van Defensie voor het beheer van de militaire aspecten
  • de beleidscel van de minister van Defensie

De genodigden voor deze plechtigheid zijn de afstammelingen van de strijders, de hoge vertegenwoordigers van de aangrenzende landen van België, de vertegenwoordigers van de Europese Unie alsook sommige Belgische gestelde lichamen.