31 mei 2013 18:56

Organisatie van het dosimetrische toezicht door het FANC

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en minister van Werk Monica De Coninck een voorontwerp van wet goed dat het dosimetrische toezicht op werknemers die beroepshalve blootgesteld kunnen worden aan dosimetrische straling organiseert.

Het voorontwerp kadert in de overdracht van een aantal opdrachten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg naar het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Het FANC wordt belast met de uitbouw en het beheer van een blootstellingsregister en het afleveren van stralingspaspoorten. Het voorontwerp regelt de wettelijke basis voor het dosimetrische toezicht.

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle, wat betreft het dosimetrisch toezicht