12 okt 2007 11:30

Organisatie van het FAGG

Vaststelling van de organisatie en de werking van het federaal agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Vaststelling van de organisatie en de werking van het federaal agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

De ministerraad besliste de organisatie en de werking van het federaal agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten verder uit te werken, zodat het agentschap zijn verplichtingen kan vervullen. Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Didier Donfut krijgt het agentschap drie directoraten-generaal die de operationele taken van het agentschap zullen uitvoeren. Er komen ook algemene en ondersteunende diensten onder de directe leiding van de administrateur-generaal. Ten slotte krijgt ook het directiecomité vorm. Het ontwerp van koninklijk besluit stelt de vestingsplaats, de organisatie en de werking van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidproducten vast.