19 jan 2018 15:47

Organisatie van sociale verkiezingen bij de NMBS - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen François Bellot in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de organisatie van sociale verkiezingen bij de NMBS.

Het voorontwerp biedt de mogelijkheid sociale verkiezingen te organiseren voor bepaalde paritaire organen binnen de Belgische spoorwegen: Infrabel, de NMBS en HR-Rail. Deze zijn gepland tegen begin december 2018.

Dit voorontwerp vult de wet van 23 juli 1926 over de NMBS en het personeel van de Belgische spoorwegen aan met bepalingen die een wettelijk kader creëren voor enkele materies inzake sociale verkiezingen. Het laat syndicale organisaties ook toe om in de toekomst deel te nemen aan de procedure van aanzegging en overleg bij sociale conflicten, evenals aan de sociale verkiezingen.

Het voorontwerp wordt ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van wet houdende wijzigingen van de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen en van het Gerechtelijk Wetboek inzake de sociale verkiezingen voor bepaalde organen van sociale dialoog van de Belgische Spoorwegen