25 mei 2012 13:37

Organisatie van weddenschappen door de Nationale Loterij

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Justitie Annemie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden voor de Nationale Loterij om weddenschappen te organiseren vastlegt. De Nationale Loterij kan zo een licentie van klasse F1 verwerven om weddenschappen te organiseren als ze aan de wet op de kansspelen voldoet.

Dankzij dit kb heeft de Nationale Loterij dezelfde concurrentievoorwaarden als de licentiehouders F1 op het vlak van de werking en controle van weddenschappen.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.