30 aug 2002 17:00

Oudere werklozen en bruggepensioneerden

Op voorstel van de Minister van Werkgelegenheid heeft de Ministerraad, in tweede lezing en na advies van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd betreffende de mogelijkheid voor oudere werklozen en bruggepensioneerden om in het buitenland te verblijven, als ze maar gedomicilieerd zijn binnen de Europese Unie.

Op voorstel van de Minister van Werkgelegenheid heeft de Ministerraad, in tweede lezing en na advies van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd betreffende de mogelijkheid voor oudere werklozen en bruggepensioneerden om in het buitenland te verblijven, als ze maar gedomicilieerd zijn binnen de Europese Unie.

Ter herinnering : Heden is het zo dat men effectief en doorlopend in België moet verblijven om van werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten. Terwijl ze van een specifiek vergoedingsstelsel binnen de werkloosheidsverzekering ressorteren, namelijk voor wat de vrijstelling van aanmelding als werkzoekende betreft, zijn de oudere werklozen en bruggepensioneerden ook aan deze verplichting onderworpen. Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de wijziging van deze situatie voor de bruggepensioneerden en oudere werklozen (vrijgesteld van de inschrijving als werkzoekende) die de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben. Het heeft immers tot doel deze personen toe te laten in de Europese Unie te verblijven met behoud van hun werkloosheidsuitkeringen en dit, voor zover zij hun hoofdverblijfplaats in België behouden.