20 jul 2005 17:00

Ouderschapsverlof

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een aantal ontwerpen van koninklijk besluit goed (*) aangaande de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof.

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een aantal ontwerpen van koninklijk besluit goed (*) aangaande de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof.

De ontwerpen passen de bedragen van de uitkeringen voor het ouderschapsverlof en de loopbaanonderbreking voor medische bijstand en palliatieve zorgen aan. De Ministerraad had op 15 april 2005 zijn akkoord gegeven om de uitkering voor alle thematische verloven te verhogen vanaf juli 2005. (*) - het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, - het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan personeelsleden van de rijksbesturen, - het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen, - het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan, - het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2002 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven bestuursautonomie verkregen hebben.