27 mrt 2009 13:00

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof voor kinderen tot 12 jaar - tweede lezing

Ouderschapsverlof voor kinderen tot 12 jaar - tweede lezing

Ouders die ouderschapsverlof willen opnemen kunnen dat voortaan tot het kind twaalf jaar is. Dat heeft de ministerraad op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet in tweede lezing beslist naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2009 (*).

De werknemer die een loopbaanonderbreking wenst voor ouderschapsverlof kan dat tot het kind twaalf jaar is. Het kind mag twaalf jaar worden ten laatste tijdens het ouderschapsverlof. Dat geldt voor alle kinderen, bij geboorte en bij adoptie. Door de verhoging van de leeftijd kunnen de werknemers hun werk-gezin-situatie beter op elkaar afstemmen. 

De maatregel treedt in werking op 1 april 2009.

(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan.