25 sep 2020 19:11

Ouderschapsverlof en mantelzorgverlof voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid

De ministerraad verleent op voorstel van minister van Werk Nathalie Muylle zijn voorafgaand akkoord over de vermindering van de arbeidsprestaties met een tiende wat betreft het ouderschapsverlof en de invoering van mantelzorgverlof voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse overheid wil voor zijn personeelsleden bepalingen aannemen in verband met het ouderschapsverlof en mantelzorgverlof. De personeelsleden zouden recht krijgen op een vermindering van hun arbeidsprestaties met een tiende wat het ouderschapsverlof betreft. Daarnaast zou mantelzorgverlof worden ingevoerd.

Het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen bepaalt dat iedere rechtshandeling uitgaande van een niet-federale overheid die tot doel heeft bepalingen van dit besluit van toepassing te maken op zijn personeel, slechts uitwerking kan hebben wanneer zij het voorafgaandelijk akkoord verkregen heeft van de federale ministerraad.