03 mei 1996 17:00

Oudstrijders en oorlogsslachtoffers : oprichting van een Centrale Comm
issie