08 mei 1998 17:00

Overdracht eigen reserves naar globaal beheer sociale zekerheid