09 mei 2003 17:00

Overdracht ex-rijkswachtbrigades

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, en de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed rond de overdracht van de ex-rijkswachtbrigades aan de politiezones.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, en de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed rond de overdracht van de ex-rijkswachtbrigades aan de politiezones.

Deze ontwerpen werden aangepast aan de opmerkingen van de Raad van State. (*) - ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de voorwaarden en de modaliteiten van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones en de bepaling van de correctiemechanismen, en tot regeling van de principes van het door de gemeente of meergemeentepolitiezones dragen van de kosten van huur; - ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van huurovereenkomsten betreffende de administratieve en logistieke gebouwen en hun terreinen, afgesloten door de Regie der Gebouwen en die aan de gemeenten of meergemeentepolitiezones worden overgedragen goedgekeurd door de Ministerraad van 24 januari 2003.