18 dec 2015 17:53

Overdracht personeelsleden van Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar de gewesten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Werk Kris Peeters vijf ontwerpen van koninklijk besluit goed tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Door de zesde staatshervorming worden volledige diensten en delen van diensten overgedragen naar de Gewest-en Gemeenschapsregeringen. De ministerraad keurt nu vijf ontwerpen van koninklijk besluit goed:

  • één ontwerp van koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) naar het Vlaamse Gewest
  • twee ontwerpen van koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de RVA naar het Waalse Gewest
  • twee ontwerpen van koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de RVA naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest