04 apr 2003 17:00

Overdracht van de BDBH

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister en van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de overdracht van de goederen, rechten en verplichtingen van de Belgische Dienst voor de buitenlandse handel (BDBH) aan het Agentschap voor buitenlandse handel, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister en van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de overdracht van de goederen, rechten en verplichtingen van de Belgische Dienst voor de buitenlandse handel (BDBH) aan het Agentschap voor buitenlandse handel, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Daardoor: - wordt het meubilair van elk personeelslid bij de BDBH overgedragen aan het Agentschap of het Gewest waarnaar het personeelslid wordt overgeplaatst; - worden de archieven en de Bibliotheek behouden door het Agentschap voor buitenlandse handel; - behoudt elk overgedragen personeelslid de rechten en verplichtingen gebonden aan contracten voor pensioensverzekeringen en verzekeringen voor gezondheidszorgen afgesloten ten gunste van het BDBH-personeel; - worden de andere rechten en verplichtingen overgedragen aan het Agentschap voor buitenlandse handel. Het ontwerp wordt voor advies naar de Raad van State gestuurd.