12 dec 1996 16:00

Overdracht van de Dienst Bijstand Loodswezen van de Regie voor Maritie
m Transport