27 dec 2018 16:56

Overdracht van de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag naar de deelstaten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Sociale Zaken Maggie De Block drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die zorgen voor de overdracht van de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag aan de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

De personeelsleden, die in de verschillende regionale betaalbureaus werken, worden ambtshalve overgedragen naar de Gemeenschap of het Gewest bevoegd voor het betrokken betaalbureau. De overige personeelsleden worden ambtshalve naar de Vlaamse Gemeenschap of het Waals Gewest overgedragen in functie van hun taalrol. De overdracht van personeelsleden aan de Duitstalige Gemeenschap gebeurt op basis van een dienstorder en volgens een voorrangsregeling.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.