04 apr 2014 18:49

Overdracht van de personeelsleden van het Participatiefonds

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de overdracht van de personeelsleden van het Participatiefonds. 

Het eerste ontwerp regelt de modaliteiten van de overdracht van de personeelsleden van het Participatiefonds naar de drie regionale filialen van het Participatiefonds, in het kader van de zesde staatshervorming. De eigendom van de aandelen van het Fonds wordt ook overgedragen naar de drie filialen. 

Het tweede ontwerp regelt de modaliteiten van de tijdelijke terbeschikkingstelling aan het Participatiefonds van een gedeelte van de personeelsleden overgedragen aan de regionale filialen. De terbeschikkingstelling wordt geregeld door bilaterale overeenkomsten die tussen elk filiaal en het Participatiefonds moeten worden afgesloten. Ze duurt maximum 8 jaar vanaf 1 juli 2014.