22 dec 1995 16:00

Overdracht van de wiskundige reserves van de renten naar de Rijksdiens
t voor Pensioenen