02 jun 2017 18:25

Overdracht van een deel van de verkoop van collectiemuntstukken aan het Rode Kruis, het BOIC en Child Focus

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de bestemming van een deel van de netto-opbrengst van de verkoop van collectiemuntstukken aan het Rode Kruis, het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité en Child Focus.

Het eerste ontwerp draagt een deel van de opbrengst van de verkoop van de uitgifte van herdenkingsstukken van 2 euro bestemd voor verzamelaars over aan het Rode Kruis. Die herdenkingsstukken werden uitgegeven naar aanleiding van de 150e verjaardag van het Rode Kruis van België. Een deel van de verkoop van die muntstukken (0,35 euro per muntstuk) gaat naar het Rode Kruis, hetzij 78.750 euro.

Het tweede ontwerp draagt een deel van de verkoop van twee uitgiften van herdenkingsstukken van 2 euro bestemd voor verzamelaars over aan het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) en aan Child Focus. Die herdenkingsmuntstukken werden uitgegeven naar aanleiding van de Olympische Spelen en van International Missing Children’s Day. Een deel van de verkoop van die muntstukken  (0,35 euro per muntstuk) gaat naar het BOIC en Child Focus, hetzij 70.472,85 euro voor het BOIC en 5.052,95 euro voor Child Focus.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.