18 dec 2015 17:52

Overdracht van een personeelslid van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed tot overdracht van een personeelslid van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel Hoofdstad.

Door de zesde staatshervorming worden volledige diensten en delen van diensten overgedragen naar de Gewest- en Gemeenschapsregeringen. De personeelsoverdracht uit het ontwerp van koninklijk besluit gaat over een personeelslid overgedragen van het directoraat-generaal Gezondheidszorg.