23 okt 2008 13:39

Overdracht van eigendom

Overdracht van het kasteel van Burg-Reuland aan de Duitstalige gemeenschap

Overdracht van het kasteel van Burg-Reuland aan de Duitstalige gemeenschap

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de overdracht regelt van de burcht van Burg-Reuland van de federale overheid naar de Duitstalige gemeenschap.

De Duitstalige gemeenschap had in haar brief van 22 mei 2008 de overdracht van de burcht gevraagd om culturele, archeologische en toeristische redenen. De ruïne van de burcht heeft immers een historische waarde die getuigt van het culturele verleden van de streek. Op de plaats werden al opgravingen uitgevoerd en in de toekomst kunnen nieuwe opgravingen nodig zijn. De burcht is bovendien een van de belangrijkste toeristische attracties van de Duitstalige gemeenschap.

De overdracht gebeurt in uitvoering van artikel 12 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.