05 dec 2003 16:00

Overdracht van eigendommen van de Staat aan de Gemeenschappen

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, heeft de Ministerraad vier ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd houdende organisatie van de overdracht van eigendommen van de Staat aan de Gemeenschappen.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, heeft de Ministerraad vier ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd houdende organisatie van de overdracht van eigendommen van de Staat aan de Gemeenschappen.

Drie van deze ontwerpen van koninklijk besluit hebben betrekking op een overdracht van eigendommen aan de Vlaamse Gemeenschap. Meer in het bijzonder gaat het om: - het Domein "Beauvoorde", te Veurne; - de administratieve gebouwen toegewezen aan de overgedragen diensten van de provinciale regeringen. Deze gebouwen bevinden zich te Antwerpen, Brugge, Gent en Hasselt; - industriezones te Beringen. Het laatste ontwerp betreft de overdracht aan de Franse Gemeenschap van het Sportcentrum "L'Hydrion" te Aarlen.